Bejegyzések

Adó, adóbevallás és könyvelés Budapesten

Tételes adózás 2017 - Könyvelés BudapestKisadózó vállalkozások, adó: könnyű bekerülni és kikerülni Tételes adózás, könyvelés, könyvelő cég Budapesten: Egyéni vállalkozó, egyéni cég, kizárólag magánszemély taggal rendelkező Bt., illetve kizárólag magánszemély taggal rendelkező közkereseti társaság választhatja a tételes adózást a törvényjavaslat szerint. A tételes adózást a NAV-nak való bejelentést követő hónaptól kezdődik. A törvényjavaslat szerint nem választhatja a tételes adózást az a cég, amelynek adószámát az adóhatóság a bejelentést megelőző két évben jogerősen felfüggesztette. Adó, adóbevallás és könyvelés Budapesten: részletek A tételes adózók köréből viszonylag egyszerűen ki lehet esni. Kizárják e körből a vállalkozást, ha a kisadózó cég terhére a NAV számla- vagy nyugtaadás elmulasztásáért, vagy be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásáért mulasztási bírságot állapít meg, és az jogerőre emelkedik; ha jogerősen felfüggesztik a vállalkozás adószámát; ha a kisadózónak a napt…

Az adó csökkentés a budapesti könyvelő feladata?

Így fizethet jóval kisebb összegű társasági adót Komoly pénzeket spórolhat cége társasági adójából, ha ezeket a kedvezményeket igénybe veszi egy budapesti könyvelő irodánál: A könyvelő ill. könyvelést végző személy pontosan tudja: alapvetően kétféle módon lehet csökkenteni a társasági adót, az adóalap csökkentésével, tehát a vállalkozási nyereséget csökkentjük és az után fizetünk adót vagy amennyiben jogosultság esetén a társasági adó kedvezmények igénybevételével. Utóbbi esetében a kiszámított társasági adó egy részének megfizetése alól lehet mentesülni. Budapest a könyvelés ill. könyvelő iroda szempontjából kiemelkedő fontosságú
1. Korábbi évek veszteséges működése
Amennyiben az adóalap bármely adóévben negatív volt – vagyis a társaságnak veszteséges volt a működése – akkor annak elhatárolt összegével csökkenthető az adózás előtti eredmény. A korábbi adóévek elhatárolt vesztesége legfeljebb a felhasználása – az adózás előtti eredmény csökkentéseként történő elszámolása – nélkül számí…

Könyvelő és könyvelés Budapesten

Év végi könyvelői és könyvelési feladatok Az éves könyvelői beszámoló Az éves könyvelés beszámolójának elkészítése az üzleti év számviteli törvény szerinti lezárását jelenti. A kettős könyvelést vezető cég illetve vállalkozás az üzleti évről az üzleti év utolsó napjával, mint mérleg fordulónappal éves beszámolót köteles készíteni. Meghatározott feltételek teljesülése esetén lehetőség nyílik egyszerűsített éves beszámoló készítésére is. Budapesti könyvelő ill. könyvelés esetén itt tájékozódhat bővebben. Azoknak a vállalkozóknak, akiknél az üzleti év megegyezik a naptári évvel, hamarosan el kell végezniük a 2016-os év zárását és a 2017-es év nyitását. A szokásosnak tűnő feladatok elvégzése során azonban figyelemmel kell lenni arra, hogy sor került a számviteli törvény átfogó módosítására, amely érinti az év végi zárás, az év eleji nyitás témaköreit is. A számvitelről szóló 2000. éves C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 164. § (1) bekezdésében a könyvviteli zárlatról meglehetősen szűkszavú…