Könyvelő és könyvelés Budapesten

Év végi könyvelői és könyvelési feladatok
Az éves könyvelői beszámoló
Az éves könyvelés beszámolójának elkészítése az üzleti év számviteli törvény szerinti lezárását jelenti. A kettős könyvelést vezető cég illetve vállalkozás az üzleti évről az üzleti év utolsó napjával, mint mérleg fordulónappal éves beszámolót köteles készíteni. Meghatározott feltételek teljesülése esetén lehetőség nyílik egyszerűsített éves beszámoló készítésére is. Budapesti könyvelő ill. könyvelés esetén itt tájékozódhat bővebben.
Azoknak a vállalkozóknak, akiknél az üzleti év megegyezik a naptári évvel, hamarosan el kell végezniük a 2016-os év zárását és a 2017-es év nyitását. A szokásosnak tűnő feladatok elvégzése során azonban figyelemmel kell lenni arra, hogy sor került a számviteli törvény átfogó módosítására, amely érinti az év végi zárás, az év eleji nyitás témaköreit is.
A számvitelről szóló 2000. éves C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 164. § (1) bekezdésében a könyvviteli zárlatról meglehetősen szűkszavúan esik szó. A könyvviteli zárlathoz az üzleti év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében végzett kiegészítő, helyesbítő, egyeztető, összesítő könyvelési munkák és a számlák technikai lezárása tartoznak.
FONTOS TUDNIVALÓ!
Könyvelési határidő: 2017. május 31.
A közzétételi kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményei:
Az a cég amelyik az éves beszámoló (mérleg és eredmény-kimutatás) letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségét nem teljesíti az adóhatóság első alkalommal felszólítja a kötelezettség teljesítésére, azzal, hogy első alkalommal 500eFt-ig terjedő mulasztási bírságot szab ki.
Ha a vállalkozás az első felszólításra sem teljesíti kötelezettségét, akkor az adóhatóság ismételten felhívja a kötelezettség teljesítésére és ezzel egyidejűleg már 1 millió Ft-ig terjedő bírságot, szab ki. Bővebb budapesti információk itt.
Ha a vállalkozás a második felszólításra sem teljesíti kötelezettségét, akkor az adóhatóság – adószám felfüggesztés nélkül - az adószámot törli és kezdeményezi a vállalkozás megszűntnek nyilvánítását.

Megjegyzések